Díky studentské organizaci Erasmus Student Network se studenti po celé Evropě cítí na svém zahraničním výjezdu jako doma. Jinak to není ani na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, na které najdete lokální sekci ESN VŠB-TUO, která se o zahraniční studenty ostravské techniky stará už několik let. Od 1. ledna letošního roku má nového presidenta, jímž se stal student Ekonomické fakulty Bc. Anton Husovský. Jak se do ESN dostal, co studentům organizace může dát a co je náplní jeho práce? Na to všechno (a na mnohem víc) odpověděl Báře Urbanovské, která je v organizaci zodpovědná za PR. ?

Jak bys popsal ESN studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří o něm nikdy neslyšeli? Čím se zabývá?

ESN je studentská organizace, kterou vedou a řídí studenti, a která pomáhá zahraničním studentům na VŠB-TUO v jejich každodenním životě od momentu, kdy vystoupí na nádraží z vlaku až po jejich trávení volného času. My jsme mezičlánek, pomáháme jim.

Kdy ses poprvé dozvěděl o existenci ESN a co tě vlastně přimělo se k němu připojit?

O ESN jsem se dozvěděl na svém vlastním výjezdu ve Varšavě. Líbilo se mi, jaké pro nás dělali akce. Když jsem se vrátil zpět, chytil se mě tzv. PES – post Erasmus syndrom a tehdy jsem vstoupil do ESN na naší univerzitě.

Na jaké pozici jsi začínal? Kdy tě napadlo se posunout dál, postoupit na ten, v uvozovkách, vyšší level?

Začínal jsem jako event supporter, protože jsem chtěl být s našimi zahraničními studenty v terénu. Nevěděl jsem, do čeho jdu (smích). Po tři čtvrtě roce jsem se rozhodl kandidovat na pozici knowledge managera, protože tato pozice nebyla dlouhodobě obsazená a štvalo mě, že některé věci u nás nejsou technicky podchycené.

Jak se z knowledge managera stal president?

Ono to vlastně popravdě nějak vyplynulo, protože neexistoval jiný vhodný kandidát na tuto pozici. Mě to štvalo, protože je to funkce, který nemůže zůstat neobsazená. Zároveň to bylo v době, kdy jsem se dozvěděl, že nemůžu prodlužovat svůj Erasmus ve slovinském Mariboru. A tak jsem se rozhodl to zkusit, protože mám zkušenosti. A pomohla jsi mi i ty.

Jaké byly tvé pocity bezprostředně po zvolení a jaké jsou teď, s odstupem času?

Moc mě potěšily gratulace od ALUMNI komunity. Těší je, jak je naše ESN vedené a také to, že máme nějaký směr, kterým jdeme. Procesy jsou nastavené už pár let, takže je udržujeme. Jsem v té pozici spokojený.

Jaké máš vize? Co chceš během svého mandátu stihnout?

To je běh na dlouhou trať. Chtěl bych ale změnit přístup lidí k informačním technologiím, to znamená, aby co nejvíc využívali všechny naše aplikace, od Trella až po kalendář. Jsou to věci, které mají na svém telefonu a mohou je dennodenně používat a zjistit, co se děje. Je to pomoc pro nás pro všechny. A co se vizí týká, tak chceme uspořádat nějaký národní ESN event, nejlépe platformu, čeká nás teambuilding, čeká nás rekonstrukce místnosti na budově E na kolejích, přestavěli jsme kancelář na Budově A, a šli do nejmenších detailů, za což jsem rád.

Co obnáší práce presidenta studentské organizace? Je to práce na každý den?

Řekl bych, že je to třetinový úvazek. Každý den mi chodí kvanta emailů, někdy mě lidé spamují otázkami, a tak ráno odepisuju na zprávy a emaily. A pak jsou takové dny, jako jsou blížící se Orientation Days, na kterých musím být přítomný i fyzicky a potom jsou to akce, kdy chodím s erasmáky relaxovat na výlety. Beru to tak, že teď nás čeká ta méně náročná práce, ta náročnější teprve přijde v průběhu semestru. Orientation Days byly naplánovány dobře, je to věc, která je za ty roky s námi sžitá, děláme ji dvakrát ročně.

Co ti dalo ESN v osobním a profesním životě?

Do profesního života jsem se naučil hodně o komunikačních nástrojích, o IT tools, zároveň jsem se naučil hodně o public relations, o tom, jak pracovat s lidmi, což znamená o oblasti human resources. Sám jsem viděl, jak u nás lidé dokáží nebo nedokáží vést ostatní, jak delegují nebo nedelegují úkoly. Viděl jsem to dvě období přede mnou a teď je na mně, jak to uplatním. A v osobním životě mi ESN dalo spoustu přátel, takže i Ostrava je pro mě díky tomu živější a krásnější. Dalo mi to každodenní styk s angličtinou, která mi chyběla.

Dokážeš říct, co máš na ESN nejradši?

Nejradši mám to, když odpovím na všechny emaily.

Proč by se měli studenti zapojit do organizace jako je ESN VŠB-TUO?

Pozitivních důvodů je víc než negativních. Vždycky záleží na tom, co dotyčný hledá. U nás si může zlepšit angličtinu nebo jiný jazyk, zároveň pozná spoustu nových lidí, kteří mohou být jeho přáteli, po profesní stránce si může rozvíjet soft skills, to znamená, jak vystupovat před lidmi, jak s nimi komunikovat, jak pracovat se základními nástroji, jak řídit chod kanceláře, jak se vedou setkání členů. A sám pak může získávat zkušenosti na našich vzdělávacích akcích, které jsou vedené pod ESN CZ a které řídí zkušení mentoři. Jsou to věci, které se ve škole nenaučí a které využijí v praxi.

Nakousli jsme už tvé studijní výjezdy do zahraničí. Proč ses rozhodl vyjet a proč sis vybral zrovna Polsko a Slovinsko? Je něco, co tě v zahraničí inspirovalo a co využiješ při chodu našeho ESN?

Můj Erasmus v Polsku nebyl původně z mojí hlavy, bylo to na popud spolužačky z gymnázia. Nebylo tam nic, za čím bych šel cíleně. Do Mariboru jsem šel cíleně, měli tam dobré předměty, nebylo to daleko a náklady na život tam nebyly tak vysoké. Před dvěma lety jsem díky svému Erasmu ESN poznal a na posledním Erasmu jsem viděl, jak funguje ESN Maribor a jak funguje ESN Slovenia. Dalo mi to nadhled. Bavit se o tom, jak fungují ostatní sekce, je fajn, ale prožít si to je věc druhá.

Jak přesvědčit českého studenta, aby do zahraničí vůbec vyjel?

Nejdůležitější je tlak komunity, přátel a spolužáků : proč to nezkusit? Na druhé straně pak stojíme my a jednotlivé fakulty, které mohou dělat různé propagační akce. A na třetí straně jsou pedagogové, kteří by měli studenty motivovat k výjezdům. Otevírá to oči, dává nadhled, že spousta věcí je jinak, než tě učí tvoje univerzita, než ses naučil ve městě, ve kterém žiješ.

Jaká je tvá nejkrásnější vzpomínka na ESN?

Moje nejkrásnější vzpomínka je na moji první platformu na Lipně, na jihu Čech. Program byl skvěle připravený, bylo to maximálně motivační, v krásném prostředí. To byla moje motivace, proč v tom dále pokračovat.